Lars Johan Kollshaugen ny hovedtrener

Vi er veldig godt fornøyd med å annonsere at Lars Johan Kollshaugen blir hovedtrener for vårt 3. divisjonslag ut sesongen. Lars Johan kjenner klubben og spillergruppen godt. Vi er derfor veldig godt fornøyd med at Lars Johan er motivert for å fortsette videre.

Han får med seg Geir Grønstad som sin makker som inntil nylig har vært trener for vårt G19-lag og som etter en årrekke i klubben også kjenner klubben godt.

Vi er trygge på at Lars Johan og Geir sammen med trenerteamet for øvrig, som vil bestå som tidligere, vil gjøre en god jobb utover høsten.