Vi styrker satsingen på spillerutvikling!

FK Totens visjon er å Så fotballglede, Dyrke utvikling og Høste prestasjoner. Individuell spillerutvikling er en sentral del av dette. Vi er derfor veldig fornøyde med å knytte til oss Kai Erik Moen som spillerutvikler. Kai Erik har en sterk fotballfaglig bakgrunn med bred erfaring fra Toppfotball i Raufoss som både spiller og trener, i tillegg til trenererfaring Gjøvik Lyn, Valdres med flere. Utover den praktiske erfaringen er Kai Erik godt skolert med UEFA A-lisens. Vi er trygge på at Kai Erik vil kunne dele sin kunnskap og erfaringer med både spillere og trenere i klubben. 

Kai Eriks primære arbeidsområde vil være veiledning og oppfølging av klubbens ivrigste spillere i sjiktet G19 og A-lag som ønsker å utvikle seg som fotballspillere. Oppfølgingen vil være tilknyttet både utvikling på fotballfaglige ferdigheter og belastningsstyring.


Kai Erik er til daglig lærer på Spisset Toppidrett på Lena Valle-Videregående Skole og kjenner allerede til flere av våre ungdomsspillere, noe som muliggjør en tettere oppfølging i bindeleddet skole-klubb.


Vi ønsker Kai Erik hjertelig velkommen til klubben!