Årsmøte FK Toten
Det blir årsmøte i FK Toten torsdag 17. mars kl. 18:30 på klubbhuset.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret på mailadresse leder@fktoten.no senest to uker før møtet.

Alle medlemmer er velkommen til årsmøtet. For å ha stemmerett må en ha vært medlem av klubben i minst én måned.

Sakliste og alle saksdokumenter blir lagt ut her, og vil være endelig en uke før årsmøtet: LINK

Velkommen til årsmøtet! 

Med vennlig hilsen 

Styret i FK Toten