Effektivt årsmøte i FK Toten

Årsmøtet i FK Toten var opprinnelig berammet til torsdag 12. mars, men den datoen ble som kjent smitteverntiltakene i forbindelse med koronaen iverksatt, og årsmøtet måtte utsettes. Etter hvert som samfunnet gradvis har blitt gjenåpnet ble det mulig å avvikle et forsinket årsmøte på klubbhuset torsdag 28. mai.

Det ble et kjapt og effektivt avviklet møte. Sportslig har FK Toten i 2019 hatt et fotballtilbud til rundt 120 spillere på ulike nivåer. Klubben har stilt ni lag i serien, to lag i G16, to lag i G19, ett lag i J15, ett lag i J17, samt lag i 4. og 5. divisjon for herrer. Nytt av året var FK Toten Stars, som spilte i Stjerneserien for tilrettelagt fotball.

 Årets desiderte høydepunkt var A-lagets opprykk til 3. divisjon, etter den beste sesongen i klubbens historie. Laget gikk ubeseiret gjennom serien med 19 seire og tre uavgjorte kamper og en imponerende målforskjell på 108-18. Etter seier i den avgjørende kvalikkampen mot Trysil på hjemmebane kunne kretsmesterskapet og opprykket feires på behørig måte.

En annen viktig hendelse i klubbens historie var åpningen av klubbhuset fredag 14. juni. Endelig var drømmen om et eget tilholdssted blitt virkelighet. Totalkostnaden for prosjektet ble ca. 8 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Dette har blitt finansiert gjennom spillemidler, momsrefusjon, egenkapital, gaver fra Totens Sparebank og Gjensidigestiftelsen, investeringstilskudd fra Østre Toten kommune og lån i Totens Sparebank.

 Klubbhuset har vært en stort løft økonomisk, men til tross for det har FK Toten hatt god kontroll på økonomien. Omsetningen i 2019 var rett i underkant av 2,3 millioner kroner og regnskapet gikk nesten i balanse, med et underskudd på 36.865 kroner. Da er gaver og investeringstilskudd holdt utenfor driftsregnskapet, siden disse har gått direkte inn i klubbhusprosjektet. Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger.

 Av innkomne forslag var det to saker som ble behandlet. Alle idrettslag skal fra nyttår 2020 ha et kontrollutvalg, og denne endringen i klubbens vedtekter ble enstemmig vedtatt. Neste sak var eierskapet i Østre Toten Idrettspark. Styret i ØTIP har anmodet eierklubbene om å skaffe seg mandat til å kunne fatte en beslutning på vegne av eierposten i idrettsparken. ØTIP er i forhandlinger med kommunen om en mulig overtakelse av selskapet. Årsmøtet i FK Toten ga styret mandat til å fatte en beslutning vedrørende klubbens eierskap i ØTIP.

 Valgkomitéen hadde hatt en relativt grei jobb, siden alle i styret fortsetter. Stein Moe, Jan Børge Helland og Trond Aass ble valgt inn i det nyopprettede kontrollutvalget. Valgkomiteen fikk følgende sammensetning: Wenche Sønsteby, Kenneth Myhre og Per Nordhagen.


Alle i styret fortsetter etter årsmøtet i FK Toten. Fra venstre: John Anders Hoel (nestleder), Monica J. Moen (leder sport), Vidar Harefallet (leder marked), Jo Solberg (styreleder), Steffen Sommerstad (leder økonomi) og Jan Kolnier (varamedlem). Leder administrasjon Unn Sethne var ikke til stede på det første styremøtet etter årsmøtet.