Fotballtreningene starter opp igjen

Etter en måned med egentrening setter lagene våre tirsdag etter påske i gang med fotballtreninger igjen, og da selvfølgelig i tråd med NFFs såkalte koronavettregler. Dette innbærer for våre treninger ved Østre Toten Idrettspark blant annet følgende: 
  • Treningene foregår i grupper med maks 5 spillere, evt. 4 spillere og 1 trener per gruppe. Maks 4 slike grupper per banehalvdel.
  • Avstanden mellom spillerne skal til enhver tid være minst 2 meter.
  • Ingen spillere skal heade eller ta ballen med hendene
  • Felles garderober skal ikke benyttes før eller etter trening.
Dette er den måten treningene kommer til å foregå på inntil det lar seg gjøre å trene på vanlig måte igjen. Ellers blir det spennende framover å se når kampene kan starte denne sesongen. Siste informasjon før påske var at 15. juni er første aktuelle tidspunkt. Så vi får bare sørge for å holde oss friske og i form fram til vi får nærmere beskjed!