Vi lanserer Toten Akademiet!FK Toten har som mål å bidra til et godt aktivitetstilbud for barn og unge på Toten. Vår visjon er å Så fotballglede, Dyrke utvikling og Høste prestasjoner. Vi lanserer derfor Toten-akademiet, som vil være et tilbud for barn som synes det er gøy med fotball og ønsker mer trening utover det ordinære treningstilbudet i egen klubb. Tilbudet er åpent for gutter og jenter i barneskolealder, fra 3. - 7. klasse, og er uavhengig av klubbtilhørighet.


Toten-akademiet skal være en arena for mestring og læring både på og utenfor fotballbanen. Det vil være allsidighet i fotballrelevante aktiviteter med særlig fokus på utvikling av tekniske ferdigheter. I tillegg til fysisk aktivitet, har vi fokus på kosthold, fair play og sosiale ferdigheter.


Instruktører på Toten-akademiet vil være aktive trenere og spillere i FK Toten. Trenerne har fått relevant opplæring i et treningsopplegg basert på NFF/Landslagskolen og øvelser fra Ajax-akademiet.


Toten-akademiet vil være hver fredag. Akademiet følger skolekalenderen og har følgende program:

  • 14.00 - 14.15: Oppmøte klubbhuset til FK Toten på ØTIP

  • 14.15 - 14.45: Enkel ettermiddagsmat før trening

  • 14.45 - 15.00: Klargjøring / oppvarming

  • 15.00 - 16.00: Trening på ØTIP

  • 16.00 - 16.30: Hentetid m/kaffe til de voksne


Deltakerne kommer seg til ØTIP selv. Barn som kommer med buss vil møtes av instruktør på Lena Skysstasjon.


Pris pr måned er 500 kroner. Det er én måneds bindingstid og det betales forskuddsvis. Halv pris i desember og juni. Første trening i oktober er gratis.


Det vil i første omgang gjennomføres påmelding uten at noen blir belastet en kostnad for å sikre tilstrekkelig deltagelse for å kunne gjennomføre Toten-akademiet. Vi ber dere gå inn på følgende link for påmelding: Link til påmelding


Gitt tilstrekkelig påmelding vil oppstart av Toten-akademiet være fredag 20. oktober 2023. Ved spørsmål ta kontakt med Steffen Sommerstad (95260680 eller sport@fktoten.no) i FK Toten.


Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser og at det praktiseres første mann til mølla prinsippet.