Vi inngår samarbeidsavtale med Raufoss Fotball

 FK Toten inngår samarbeidsavtale med Raufoss Fotball. Vi er glade for å ha fått på plass en formalisert avtale som regulerer viktige premisser i et godt og langsiktig samarbeid når det gjelder kompetanseutveksling, spillerutvikling og spillerlogistikk. 

For FK Toten som utviklingsklubb er det viktig å ha et godt samarbeid med distriktets ledende fotballmiljø som også er en del av Norsk Toppfotball. Vi er trygge på at både FK Toten som klubb, samt våre spillere og trenere vil dra nytte av samarbeidet med Raufoss Fotball.

Raufoss Fotball er også avhengig av god støtte lokalt for å nå sine mål når det gjelder utvikling av lokale fotballspillere - noe vi ønsker å være med og bidra til. 

Les forøvrig mer på Raufoss Fotball sine sider:

https://www.raufossfotball.no/nyheter/inngar-samarbeid-med-fk-toten