Solide trenerteam for G16 og G19 på plass for kommende sesong

I FK Toten ønsker vi å legge til rette for “Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig”. Dette betyr i praksis at vi ønsker å ha et godt opplegg for flest mulig, samtidig som vi har utvikling til den enkelte spiller i fokus. For sesongen 2023 planlegger vi for to lag (Elite og 2. divisjon) i både G16- og G19-klassen. Vi er derfor veldig godt fornøyd med å ha på plass to trenere rundt både G16 og G19 som vil ha ansvar for å følge opp treningsgruppene med tilhørende kamparenaer. Samtidig vil vi ha en egen spillerutviklingsressurs som vil jobbe med spillerutvikling inn mot ungdomslagene og da spesielt G19.


For G16 vil Håkon Svellet ha ansvaret for G16-1, mens Martinius Kristensen Gran som har hatt ansvar for Kapp/Lena G14 i 2022-sesongen vil ha ansvaret for G16-2.


Håkon Svellet til venstre og Martinius Kristensen til høyre


På tilsvarende måte vil Pål Arne Jensen, som har vært hovedtrener for G16 i 2022, ha ansvaret for G19-1, mens Simen Fodstad vil være ansvarlig for G19-2.


Simen Fodstad til venstre og Pål Arne Jensen til høyre


Felles for de fire trenerne er at de kjenner klubben godt og har god trenererfaring, samtidig som de ønsker å utvikle seg videre som trenere. Klubben er derfor veldig fornøyd med å ha disse på plass.


I tillegg til ovennevnte trenere har klubben knyttet til seg Anton Kvilaas som spiller- og trenerutvikler i klubben. Anton har seks års erfaring fra rollen som trener- og spillerutvikler i Mjøndalen Fotball hvor har han vært både hovedtrener og spillerutvikler for NG18 / G16 / G14. Ved siden av dette jobber han som instruktør på trenerveilederutdanningen og UEFA B i regi NFF Buskerud. 


Utover trenerressursene nevnt over har vi et godt apparat med voksenpersoner i form av assistenttrenere og lagledere rundt begge treningsgruppene.


Med kompetente og store grupper rundt lagene er vi trygge på at vi har et godt opplegg for våre ungdomslag på guttesiden kommende sesong.


Åpne treninger frem mot jul


G16 og G19 er allerede godt i gang med forberedelsene og trener på følgende tidspunkter frem mot jul:


G16:


Mandager 16:30 - 18:00


Torsdager 16:30 - 18:00


Søndager - tidspunkt varierer


Hvis du er født mellom 2007-2008 og kunne tenke deg å være med på noen treninger og se hvordan det er, er du hjertelig velkommen til det. Kontakt i så fall Håkon Svellet (tlf: 916 91 647) eller Martinius Kristensen Gran (tlf: 909 74 645) på forhånd.G19:


Tirsdager 16:30 - 18:00


Onsdager 16:30 - 18:00


Fredager 17:00 - 18:30


Søndager - tidspunkt varierer


Hvis du er født mellom 2004-2006 og kunne tenke deg å være med på noen treninger og se hvordan det er, er du hjertelig velkommen til det. Kontakt i så fall Pål Arne Jensen (tlf: 975 15 585) eller Simen Fodstad (tlf: 468 16 758).