Toten Sparebank er en viktig støttespiller

Vi i FK Toten er svært fornøyd med å ha Totens Sparebank som en sentral støttespiller for klubben vår. Lokalbankens bidrag er viktig for driften av aktivitetene våre, fra fotballskoler for de yngste fotballspillerne i området vårt, spesialtilpassede fotballtilbud som FK Toten Stars, for lagene våre i ungdomsfotballen og for A-laget i Norsk Tipping-ligaen. 

Totens Sparebank er vår selvskrevne bankforbindelse, og hadde ikke minst en viktig rolle ved oppføringen av klubbhuset vårt, som stod ferdig i 2019. Dette både i form av finansiering og gjennom Totens Sparebank sin gaveutdeling.

Ta kontakt med lokalbanken din på telefon 61141200 eller post@totenbanken.no hvis du ønsker bistand eller rådgivning til små eller store saker innen f.eks. finansiering, sparing eller forsikring. Du kan også kontakte en av de mange dyktige ansatte direkte: https://totenbanken.no/ansatte.

Vi i FK Toten vil rette en takk til Toten Sparebank for støtten gjennom mange år, og ser fram mot et fortsatt godt samarbeid!


På bildet: Ny markedsansvarlig i FK Toten Christian Forø og avdelingsbanksjef Østre Toten Arnt Skjelstad