Effektivt årsmøte i FK Toten

Årsmøtet i FK Toten ble avholdt mandag 15. mars. Det ble et raskt og effektivt årsmøte uten kontroversielle saker på agendaen. Møtet hadde totalt 14 deltakere i tillegg til styret, hvorav 7 deltok på nett.


Sesongen 2020 ble som alle vet svært spesiell. Vintertreningen foregikk som normalt, men da koronapandemien inntraff i mars ble det først en periode uten fellestreninger, og deretter fotballtrening med klare restriksjoner. I høstsesongen fikk etter hvert de to guttelagene og de to juniorlagene våre spilt seriekamper, siden det i august ble åpnet for kamper for barn og ungdom. A-laget vårt i 3. divisjon og FK Toten Stars holdt treningen i gang sesongen igjennom, men for de voksne ble det utpå høsten klart at heller ikke en redusert kampsesong kunne gjennomføres.

Økonomisk klarte FK Toten seg bra gjennom en vanskelig sesong, regnskapet for 2020 viste et overskudd på 402.356 kr. De viktigste årsakene til dette er at bortfallet av billett- og kioskinntekter ble kompensert gjennom myndighetenes kompensasjonsordninger, redusert baneleie pga. færre treninger og kamper, lavere dommerutgifter, lavere kontingenter til krets og forbund pga. redusert eller ingen kampsesong, samt lavere rentekostnader på klubbhuset enn budsjettert pga. lav rente. Utover dette vil klubben rette en stor takk til alle samarbeidspartnere og annonsører som bidro til å holde inntektssiden på et relativt normalt nivå også i en vanskelig sesong. Overskuddet i 2020 vil komme svært godt med når kampene starter opp igjen og kostnadene er tilbake på et høyere nivå.

Valget av det nye styret foregikk som forventet uten dramatikk. Jo Solberg fortsetter som leder, John Anders Hoel som nestleder, Steffen Sommerstad som økonomileder, Unn Sethne som leder administrasjon og Jan Kolnier som varamedlem/IT-ansvarlig. Som nye styremedlemmer ble Per Nordhagen valgt inn som sportslig leder, Christian Forø som leder marked og Silje Taralrud Flesvik som kontakt mot moderklubber. Monica Moen og Vidar Harefallet hadde på forhånd bedt om avløsning som hhv. sportslig leder og leder marked, og fikk overrakt en flott påskepynt fra Skapeglede på Lena for innsatsen sin i styret.

Så da ser vi framover, ønsker hverandre lykke til, og håper at fotballsesongen etter hvert kan starte!