Innkalling til årsmøte i FK Toten 2024Styret innkaller herved til årsmøte i FK Toten.

Årsmøtet avholdes 21.Mars kl 18.00 på Klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.Mars til klubben@fktoten.no eller leder@fktoten.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av FK Toten i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til FK Toten. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på e-postadresse leder@fktoten.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret