Godt besøkt årsmøte i FK Toten

Årsmøtet i FK Toten ble avholdt torsdag 17. mars. Det ble et godt besøkt årsmøte med totalt 25 deltakere, hvorav noen deltok på nett.


Styrets årsberetning beskrev fotballsesongen 2021 som noe amputert som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Året startet med kun utendørs trening og med krav om en meters avstand. Ved påsketider kunne ungdomslagene begynne å trene som normalt i egen gruppe, mens de i slutten av mai kunne  spille kamper og en forkortet vårsesong ble igangsatt. I slutten av juni kunne seniorlagene endelig trene med kontakt igjen, og planleggingen av høstsesongen kunne starte. Høstsesongen ble gjennomført relativt som normalt, til stor glede for ungdoms- og seniorlagene, samt klubbens lag i tilrettelagt fotball, FK Toten Stars.

Det ble en hektisk høstsesong for klubbens to guttelag, juniorlag, seniorlagene i 3. og 5. divisjon og FK Toten Stars i Stjerneserien. A-laget i 3. divisjon klarte målsettingen og berget plassen i divisjonen, og ser fram mot en ny sesong i Norsk Tipping-ligaen. Utover dette ble det gjennomført felles vintertreninger, fotballskoler og treningskvelder sammen med moderklubbene våre, og i tillegg arrangert en runde i Stjerneserien for tilrettelagt fotball hjemme på ØTIP.

Økonomisk klarte FK Toten seg bra gjennom en redusert sesong, regnskapet for 2021 viste en omsetning på 2,3 mill. kr. og et overskudd på drøye 12.000 kr. De viktigste årsakene til et regnskap i balanse er at bortfallet av billett- og kioskinntekter ble kompensert gjennom myndighetenes kompensasjonsordninger, redusert baneleie pga. færre treninger og kamper, lavere dommerutgifter, lavere kontingenter til krets og forbund pga. redusert kampsesong, samt lavere rentekostnader på klubbhuset enn budsjettert pga. lav rente. Utover dette vil klubben rette en stor takk til alle samarbeidspartnere og annonsører som bidro til å holde inntektssiden på et relativt normalt nivå også i en vanskelig sesong.

Valget av det nye styret foregikk som forventet uten dramatikk. Rune Østhus kommer inn som ny leder, John Anders Hoel fortsetter som nestleder, Steffen Sommerstad går over i rollen som sportslig leder, mens Silje Taralrud Flesvik fortsetter som kontakt mot moderklubber. Utover dette kommer Jo Alund inn som leder marked og Kenneth Blien som leder anlegg/arrangement. Den ene rollen som foreløpig ikke er besatt er leder økonomi/administrasjon, og styret fikk myndighet til å fortsette arbeidet med å besette denne rollen. Årsmøtet takket til slutt Unn Sethne, Christian Forø, Per Nordhagen og Jo Solberg for innsatsen deres i styret, og alle fikk overrakt blomster som en velfortjent påskjønnelse.

Så da ser vi framover, og ønsker hverandre lykke til med den kommende fotballsesongen!