Profil Grafisk ny samarbeidspartner for FK Toten

 Vi i FK Toten er svært fornøyd med å ha inngått en samarbeidsavtale med Profil Grafisk for den kommende sesongen. Profil Grafisk er en engasjert aktør i det lokale idrettsmiljøet og vil være en viktig støttespiller for FK Toten både i forbindelse med skifte av utstyrsleverandør og utvikling av ØTIP som vår hjemmearena.

De siste årene har Profil Grafisk vært en god og kreativ partner i forbindelse med dekorering av vårt nye klubbhus. Et klubbhus som er blitt en viktig møteplass for klubbens spillere, trenere og medlemmer for øvrig.


Vi ser frem til å fortsette byggingen av vår klubbidentitet sammen med Profil Grafisk.