Bilder fra åpningen av klubbhuset

Vi i FK Toten hadde fredag 14. juni åpning av det nye klubbhuset vårt på Østre Toten Idrettspark. Det å få vårt eget tilholdssted er noe vi har sett fram til i lang tid, og med det nye klubbhuset har vi nå fått en felles base. Jo Solberg ønsket velkommen, og informerte om prosessen fram mot at klubbhuset nå står ferdig. Selv om det har vært en lang prosess der ulike lokaliseringer har blitt vurdert, har byggingen gått raskt etter at det første spadetaket ble tatt før ferien i fjor. 

Kommunalsjef Bjørn Bollum gratulerte med det nye klubbhuset, og understreket verdien av det sosiale fellesskapet et slikt tilholdssted vil være for en klubb som FK Toten. Han understreket videre kommunens svært raske behandlingstid av søknaden om brukstillatelse for klubbhuset, noe som ble godt mottatt av de frammøtte. Daglig leder i NFF Indre Østland overrakte også blomster og gratulerte med nytt klubbhus, det samme gjorde leder i Østre Toten Idrettsråd Peter Lerche Raadal.

Deretter var det servering av kaker og kaffe og omvisning i FK Totens nye klubblokaler for de ca. 100 frammøtte. Til slutt var det kamp for A-laget vårt mot Ridabu, der de ca. 70 deltakerne fra Lensbygda Sportsklubbs fotballskole også var invitert.

Her er noen bilder fra åpningen av klubbhuset: