Odd Erik Sundbakken tildelt kretsens hederstegn


Odd Erik Sundbakken ble fredag 8. februar på kretstinget for NFF Indre Østland tildelt kretsens hederstegn for sin mangeårige innsats for fotballen i distriktet vårt. 

Odd Erik har deltatt aktivt i fotballmiljøet i Østre Toten de siste 60 årene. Han begynte sin karriere i Skreia IL, først som spiller, deretter som trener og etter hvert som fotballeder for en periode. Han er hedret som æresmedlem for sin innsats i Skreia IL.

Etter hvert ble han trener for samarbeidslaget KLS, som besto av spillere fra klubbene Kapp, Skreia og Lena. Dette laget hevdet seg godt regionalt, og var forløperen til FK Toten som ble etablert i 1995. I FK Toten har han vært aktiv i alle årene klubben har eksistert, som trener for flere lag, som trenerkoordinator, som sportslig leder, og i tillegg i mange andre formelle og uformelle roller.

 I FK Toten tiden har han også bistått moder- og naboklubbene Lena, Kapp, Lensbygda, Skreia og Kolbu/KK med treneroppdrag, treneropplæring og koordinatorroller av ulike slag. Senest i disse dager som koordinator for de felles vintertreningene på kunstgresset på Lena, med to ukentlige samlinger og opptil 100 aktive fotballspillere i aksjon enkelte dager.

For sitt engasjement i FK Toten ble han i 2016 utnevnt til klubbens første og hittil eneste æresmedlem. For sin rolle innen fotballen i bygda har han også fått tildelt Østre Toten kommunes kulturpris.

Engasjementet hans har vært synlig langt utover kommunens grenser. Spesielt kan nevnes innsatsen hans som frivillig i NFF Indre Østland, blant annet som instruktør ved gjennomføring av trenerkurs og som trener for diverse sonelag for yngre spillere.

Odd Erik har aldri har villet framheve seg selv, og alltid vært ydmyk i forhold til sin egen rolle. I hele sitt sin virke har fokus vært å fremme fotballaktiviteten blant ungdommen og å heve nivået her på bygda i så måte. Han har vært med på å fostre opp spillere som har hevdet seg både lokalt og i nasjonal sammenheng, samtidig som han har vært opptatt av å ta vare på bredden. Han har gjennom dette vært en viktig bidragsyter til at Østre Toten har hatt mange aktive fotballspillere i år etter år.

Vi gratulerer Odd Erik så mye med en velfortjent utmerkelse!


Bildet: Daglig leder i NFF Indre Østland Janicke Gonstad og Odd Erik Sundbakken